Utbrytere kan risikere å bli ekskludert

Det ender svært sjeldent med eksklusjon, men vedtektene gir rom for at det kan startes en slik prosess mot representanter som bryter ut og stemmer mot vedtak i medlemsmøte.

Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti sier det er opp til lokalpartiet om det skal startes en slik prosess dersom noen i Ap-gruppa i Nesset velger å bryte ut og stemme for reguleringsplanen under torsdagens møte.

– Et medlemsmøte har anledning til å binde opp gruppa, men det er ikke noe pålegg om å starte en prosess for eksklusjon dersom noen bryter ut. Det er i tilfelle en beslutning som må tas lokalt. Det blir derfor opp til lokalpartiet å bestemme hvordan de skal håndtere en slik situasjon dersom den oppstår, sier Kjølmoen.

Da reguleringsplanen ble behandlet i formannskapet stemte både Aps gruppeleder Toril Melheim Strand og May Tove Bye Aarstad for å si ja til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/21/Utbrytere-kan-risikere-%C3%A5-bli-ekskludert-19084642.ece

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/21/Utbrytere-kan-risikere-%C3%A5-bli-ekskludert-19089372.ece