Vil ikke spå resultat i kommunestyret

Ordfører Rolf Jonas Hurlen ønsker ikke å spå utfallet når reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand kommer opp til behandling i kommunestyret 23. mai.

– Nei, jeg ønsker ikke å uttale meg om det, sier Hurlen.

Ordføreren er ikke overrasket over at det ble flertall mot å godkjenne planen i formannskapet. Han sier det var som forespeilet.

– Dette er en krevende sak for oss alle. Jeg håper sjølsagt på et ja til planen i kommunestyret, men det gjenstår å se.

Hurlen tror alle som var til stede på mandagens informasjonsmøte i regi av utbyggerne på Raudsand synes det var et informativt møte.

–I første omgang handler det om å få på plass en reguleringsplan. Dersom det blir et ja i kommunestyret er det opp til kommunaldepartementet å gjøre sine vurderinger. Deretter kan det søkes om å drive et gjenvinningsanlegg på Raudsand. Departementet har opprettet et ekspertutvalg som også vil være en sikkerhet før et slikt anlegg godkjennes.

Hurlen sier et anlegg vil ha positive ringvirkninger også for drifta som Real Alloy driver på Raudsand.

– På møtet mandag kveld ble det opplyst at et gjenvinningsanlegg vil kunne gjenvinne avløpsvannet og saltet fra Real Alloy. Dette kan deretter gjenbrukes til aluminiumsproduksjon eller benyttes som vegsalt.

https://www.driva.no/nyheter/2019/05/14/Vil-ikke-sp%C3%A5-resultat-i-kommunestyret-19036983.ece