Innbyggerlista i Nesset kommune er sendebud fra Veidekke

På en miljøkonferanse i Molde 4. mai 2019 kom en representant for innbyggerlista i Nesset kommune med opplysninger om en ny rapport som NGU og NIVA er involvert i.

Rapporten har Veidekke tydeligvis publisert til utvalgte kommunestyremedlemmer i Nesset kommune, deriblant representanten for innbyggerlista. Representanten opplyste om at han «hadde lov fra Veidekke til å offentliggjøre» rapporten.

Ordstyreren i debatten grep inn og stoppet innlegget. Ordstyreren var provosert over at vedkommende utga seg for å være nøytral men var et sendebud fra Veidekke. Representanten hadde ikke spørsmål, men publiserte «nye» opplysninger. Opplysningene er forøvrig ikke nye.

Informasjonen er ikke lagt ut på Veidekke’s side over dokumenter i saken.

Når Veidekke sender informasjon til utvalgte representanter og gir de tillatelse til offentliggjøring ser vi at utbygger har et tett samarbeid med utvalgte representanter i Nesset kommune.

Innlegget finnes etter 1:10:25 i denne videoen fra miljøkonferansen: