Avfallsdeponi-tilhengerne kan ha tapt kampen om Brevik

Avfallsselskapet Noah varsler mulig stans i mottaket av spesialavfall i mangel av en avklaring på om gruvene under Brevik skal kunne brukes som deponi. Raudsand i Møre og Romsdal er det andre alternativet til Brevik.

– Det er ikke vårt selskap Noah som er ansvarlig for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farlig, uorganisk avfall i landet vårt. Det er staten Norge ved regjering og Stortinget, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Etter over sju år med utvikling av ny mottakskapasitet for farlig spesialavfall i Dalen gruve i Brevik i Telemark, stanser Gjelsten og hans avfallsselskap Noah investeringene i prosjektet.

Noahs anlegg på Langøya i Holmestrand begynner å bli fullt, men Gjelsten har ikke fått regjeringens velsignelse til å gå videre med utvikling av gruvene under Brevik. Nå kan det ende med at staten må ta over prosjektet, tror Gjelsten.

Tilbyr staten å ta over

– Ja, det gjør jeg, dersom det løser situasjonen. Vi tror staten fort kan bli ansvarlig eier og driver dersom den ikke kan legge forholdene til rette for at næringslivet selv kan ta denne oppgaven. Noah er ikke avhengig av å drive farlig avfallsvirksomhet i Norge, sier Gjelsten.

Han har bedt om en statlig reguleringsplan for å få overprøvd Porsgrunn kommunes beslutning om å nekte å omregulere området slik at kalkgruvene kan bli fremtidens deponi for farlig avfall i Norge.

Regjeringen har utsatt å ta en avgjørelse i påvente av vurderingene til en ekspertgruppe som er satt ned for å se på saken.

Trøbbel for Venstre

Prosjektet har møtt betydelig lokal motstand i Porsgrunn og nabokommunen Bamble etter at Miljødirektoratet ga fjellhallene i Brevik grønt lys til å ta over når Langøya-deponiet er fylt opp i 2022. Direktoratet mener det er mulig å etablere anlegget i Brevik innen deponiet på Langøya er fullt, men medga i november i fjor at tiden er «svært knapp».

Ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), lovet i 2017 at Venstre ikke ville overkjøre lokaldemokratiet. Han har ikke kommentert saken mandag.

Carl-Erik Grimstad, som sitter på Stortinget for Venstre, sa i et intervju med VG i februar at partiet bør vurdere å gå ut av regjeringen dersom det åpnes for å lagre spesialavfall i de gamle gruvene.

Raudsand i Nesset er det andre alternativet til Brevik, men ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget i Nesset på plass til 2022.

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/avfall/avfallsdeponi-tilhengerne-kan-ha-tapt-kampen-om-brevik/s/5-51-625352

https://www.tu.no/artikler/avfallsdeponi-tilhengerne-kan-ha-tapt-kampen-om-brevik/462600