Økning i ulykker med vogntog

Økning i ulykker vil etter all sannsynlighet bli en realitet når et ukjent antall vogntog vil kjøre farlig avfall til og fra Raudsand. Vogntogene vil passere utfordrende veistrekninger som Dovre, Gråura og veien langs Sunndalsfjorden. Utbygger påstår at avfallet vil komme med båt men det vil gjelde bare deler av avfallet. Og mange av vogntogene vil være utenlandske.

Vind og snø førte til utfordrende kjøreforhold i Gråura onsdag kveld. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel.

Vind og snø fører til utfordrende kjøreforhold i Gråura. Politi og bilberging måtte trå til og hjelpe trailere i trøbbel. Foto: Oppdal bilberging/Tomas Rosset

I 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Hvor mange flere ulykker vil skje som en følge av giftdeponiet på Raudsand?

Utdrag fra leder i Romsdals Budstikke 15. mars 2019 :

«Trafikkulykka der den 22 år gamle Charlie fra Sortland ble truffet av et utenlandsk vogntog som fikk sleng på hengeren på euro­paveg 8, har gjort sterkt inntrykk etter at historien ble kjent i riksmediene. 22-åringen ligger i koma, og vil ifølge familien, aldri våkne igjen. Det finnes dessverre mange skjebner som Charlies, som følge av kollisjon med et vogntog. En oversikt fra Gjensidige Forsikring viser at i 2018 krasjet nærmere 1.000 utenlandske vogntog med bilister på norske veger. Det er sjok­kerende tall. I åtte av 10 tilfeller hadde sjåføren på et utenlandsk vogntog skylda for kollisjonen.»

«Det er en kjensgjerning at mange sjåfø­rer har elendige lønns- og arbeidsvilkår, og opplever press for å kjøre lengst mulig med slitt materiell og dermed spare kost­nader. Ulykkesrisikoen knyttes likevel i hovedsak til dekk og utstyr som ikke er tilpasset kjøring på norske vinterveger .»

I fjor kolliderte nærmere 1.000 utenlandske vogntog med biler på norske veger.
Foto: SCANPIX / Romsdals Budstikke

I februar i 2012 var det snøkaos i Gråura da 80 vogntog stod fast på strekningen Lønset-Gjøra.

I mars 2017 meldte politiet i Sør-Trøndelag at Riksveg 70 er sperret av et vogntog som står fast rett etter fylkesgrensa på Oppdalssiden.

https://opp.no/2017/03/nyheter/vogntog-i-trobbel/

Les mer: Johan Oppen, forsker I i logistikk – PhD – Møreforsking: Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg