Hustadvika er ikke omtalt i konsekvensutredningen for giftdeponiet

Hustadvika er et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten. Havstrekningen er utsatt og mange båter har problemer i området og stadige ulykker forekommer. I konsekvensutredningen er transport over Hustadvika utelatt!

Advarsel på sjøkart for Hustadvika

I forbindelse med utredningen for det planlagte giftdeponiet på Raudsand i nye Molde kommune har vi sett på ROS (Risiko og sårbarhetsvurdering) som er en del av KU (konsekvensutredning). I ROS-analysen utarbeidet av Norconsult er transport over Hustadvika utelatt. Området fra Oslo-fjorden til Stadt er omtalt og videre fra Grip til Raudsand. Området fra Stadt til Grip er behendig utelatt. Hustadvika er av Den Norske Los beskrevet som «et av de mest farefulle og omtalte farvann langs norskekysten».  Å utelate denne farlige havstrekningen fra en risikoanalyse er utrolig.

Utdrag fra «Den Norske Los»

Cruiseskipet Viking Sky med 1373 personer om bord fikk motorproblemer på Hustadvika lørdag 23. mars 2019. Skipet var kun 100 meter fra å gå på grunn etter at de mistet all motorkraft i en lengre periode. Hadde skipet grunnstøtt kunne en enorm katastrofe inntruffet.

Passeringen til Viking Sky. Kilde Marinetraffic.com

Samtidig med hendelsen med Viking Sky passerte skipet Hagland Captain og fikk problemer etter at en brottsjø slo inn over skipet. Båten fikk motorstopp og lasten forskjøv seg før de fikk ut anker. Dette skipet var også nær grunnstøting. Mannskapet hoppet i havet før de vart reddet opp av helikopter.

Posisjonene til Hagland Captain. Kilde marinetraffic.com

Båten Alsea Bay passerte Hustadvika samme dag på tur til Sunndalsøra. Båten opphold seg noen nautiske mil lenger ut. Hvorfor de ventet er ukjent men det hadde ikke noen sammenheng med ulykkene.   

Kursen til Alsea Bay. Kilde marinetraffic.com

Risiko- og sårbarhetsanalysen: Sjøtransport i Tingvollfjorden og langs norskekysten er fullt ut forsvarlig. Sannsynlighetskategorien er «Lite sannsynlig» og betyr at «hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang hvert 1000 år».

Hvordan risiko- og sårbarhetsanalysen kan komme fram til dette er uforståelig sett i forhold til antall hendelser.

Tidligere artikler:

72 grunnstøtinger langs kysten: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2018/02/03/72-grunnstotinger-langs-norskekysten/

Lastebåt grunnstøtte: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2017/12/26/lastebat-grunnstotte/

Bulkbåt på 74 meter grunnstøtte ved Hustadvika: https://www.smp.no/nyheter/2018/01/24/Bulkb%C3%A5t-p%C3%A5-74-meter-grunnst%C3%B8tte-ved-Hustadvika-15957706.ece

Sola TS og Helge Ingstad kollisjon: https://www.nrk.no/hordaland/xl/dette-er-_sola-ts_-og-_helge-ingstad_-kollisjonen-1.14289883

Tråler fikk motorstopp på Hutadvika: https://www.tk.no/nyheter/ulykke/bat/traler-fikk-motorstopp-pa-hustadvika-og-sendte-ut-mayday-signal/s/5-51-228367

https://www.nrk.no/mr/–det-var-dramatisk-og-gikk-lynfort-1.6505474

Foto forside: Steinar Melby / ksu.no