Trekker ikke innsigelse, vil heller ikke mekle i deponi-striden på Raudsand

Politikerne i Tingvoll vedtok torsdag enstemmig å opprettholde innsigelsen mot reguleringsplana for Bergmesteren Raudsand AS. De ser heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.

………………………………….

– Meklingskompromiss er utenkelig

Rådmann Odd-Arild Bugge sa i en kort redegjørelse at det pågår mange ulike prosesser knyttet til Raudsand og at disse kan virke forvirrende og uoversiktlige.

– At enkelte innsigelser er trukket, kan gi inntrykk av at alt er ok, men det er det slett ikke, sa han. Her er det fortsatt mange fundamentale spørsmål som ikke er besvart, og et kompromiss gjennom mekling framsto som utenkelig for Bugge.

Per Magne Waagen (H) var førstemann til å gi rådmannen støtte. Det samme gjorde Anders Saltbones (KrF) som roste kommunens sterke engasjement i saken.

– Vi i Fremskrittspartiet støtter også rådmannens innstilling. Samtidig oppfordrer vi de enkelte partier i kommunestyret om å jobbe opp mot sine respektive sentrale politikere. Dette fordi vi ikke er trygge på hvordan de vil opptre på nasjonalt nivå i denne saken, sa Stig Fjeldset (FrP) før saken ble banket igjennom.

https://www.tk.no/nyheter/tingvoll/sunndal/trekker-ikke-innsigelse-vil-heller-ikke-mekle-i-deponi-striden-pa-raudsand/s/5-51-616509