Regjeringen utreder giftavfall

Dagsnytt 18 – 20. mars 2019 diskuterte giftavfall. Statssekretær Atle Hamar, ordfører Robin Martin Kåss og leder i Bellona Frederic Hauge deltok.

Raudsand-alternativet vart ikke nevnt med ett ord men diskusjonen er interessant.

Bellona publiserte samme kveld «Påstander og fakta i deponi-debatten». Et utdrag av rapporten som omhandler Raudsand finnes her: https://neitilgiftdeponi.wordpress.com/2019/03/20/bellonas-vurdering-av-raudsand/