Råder til at Tingvoll verken trekker innsigelsen eller mekler om Raudsand

Nesset kommune ønsker at Tingvoll trekker sin innsigelse vedrørende reguleringsplan fra Bergmesteren Raudsand AS.

Det kommer de ikke til å gjøre, om de følger rådmannens innstilling. Tingvoll kommunestyre får saken på bordet torsdag.

…………………………………………………………….

https://www.auraavis.no/nyhet/tingvollpolitikk/nordmore/tingvoll-vil-verken-trekke-innsigelse-eller-mekle-om-raudsand/s/5-5-146989