Minister Elvestuen feilinformerer Stortinget

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har feilinformert Stortinget om deponi på Raudsand. Ministeren har besvart flere spørsmål om at deponiet kun bestårav møllestøv. Dette er beviselig feil.

spørsmål fra Else-May Botten i april 2018 svarte ministeren at det i deponiet kun er lagret møllestøv som er definert som ordinært avfall.

Svaret fra ministeren:

Ministeren skriver at det kun er møllestøv i deponiet og at det er ordinært avfall.

spørsmål fra Sylvi Listhaug i juni 2018 svarer også ministeren at det kun er møllestøv i deponiet (det såkalte deponi 2). Her føyer ministeren til at det ikke dannes gass av avfallet.

Svaret fra ministeren:

Ministeren skriver her at det kun er møllestøv og at det er ordinært avfall. Ministeren tilføyer at «nyere undersøkelser konkluderer med at det ikke er reaktivt på samme måte som saltslagg og at det ikke dannes gass«.

Det ser ut for at departement og Miljødirektorat kun baserer seg på driftssøknad og miljørisikovurdering utarbeidet av Norconsult og ikke har lest Multiconsult rapporten fra 2013. I et leserinnlegg fra 2019 bekrefter Veidekke at de er kjent med at deponiet inneholder saltslagg.

Det er påvist annet avfall i deponiet som inneholder fluorid, ammonium og fosfor. Disse stoffene skulle ikke være tilstede hvis det bare var møllestøv. Veidekke bekrefter saltslagg i deponiet. Dette beviser at Klima og miljøministeren feilinformerer Stortinget.

Link til rapporten: Multiconsult 2013 avslutningsplan

Artikkel «Hvilket avfall finnes under sekkene?«