– Forsøker å hemmeligholde

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener Miljødirektoratet forsøkte å skjule dokumenter og slik hemmeligholde høringen rundt Veidekkes søknad om å få mellomlagre 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand.

I et brev til Miljødirektoratet påklages beslutningen om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand.

Krever full opprydning

Det er leder Kurt Oddekalv i Mijøvernforbundet som har skrevet under brevet der det kreves at det blir utført full opprydning av det de mener er farlig avfall. Miljøvernforbundet mener det ikke er akseptabelt at Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med Miljødirektoratet og Nesset kommune vurderer å skjule det de mener er farlig avfall i møllestøvsekkene med et lag med pukk.

Vil ha tillatelse opphevet

NMF er ikke fornøyd med den forenkla høringen som Miljødirektoratet har hatt på Veidekkes søknad om å få mellomlagre lettere forurenset masse. Det anmodes om at klageinstansen opphever Miljødirektoratets tillatelse til mellomlagring.

«Det må forventes at miljøvernmyndighetene i Norge kjører en normal høring, der også berørte parter, tilgrensende naboer, nabokommuner og andre interessenter får mulighet til å uttale seg. Etter NMF sin oppfatning er det uheldig og udemokratisk at Miljødirektoratet tilsynelatende har forsøkt å skjule denne høringen for berørte parter i nærområdet slik at disse ikke har hatt mulighet til å uttale seg før Miljødirektoratet fattet sitt vedtak. Før det kan aksepteres ytterlige deponering av avfall og masser på Raudsand, så må det ryddes i eksisterende forurensing i området. Det burde vært gjort for mange år siden,» skriver Miljøvernforbundet i brevet.

………………………………………………….

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2019/01/31/%E2%80%93-Fors%C3%B8ker-%C3%A5-hemmeligholde-18381217.ece