Veidekke får mellomlagre lettere forurenset masse på Raudsand

Miljødirektoratet har behandlet søknaden fra Veidekke Entreprenør AS og har besluttet å gi tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven – på visse vilkår.

…………………………………………………………………..

Miljødirektoratet understreker at tillatelse til å benytte massene til tildekking og arrondering ved møllestøvsekkene må gis gjennom en egen behandling av søknad etter forurensningsloven og at mellomlagringen ikke på noen måte åpner for etablering av deponi i området.

…………………………………………………………………..

https://www.driva.no/nyheter/2019/01/18/Veidekke-får-mellomlagre-lettere-forurenset-masse-på-Raudsand-18274010.ece