Molde Høyre henter inn Frp-representant

  • På Høyre sin valgliste til kommunevalget i Molde er en FrP-representant ført opp av nominasjonskomiteen
  • Vedkommende representerte FrP i Nesset kommunestyre så sent som torsdag 13. desember 2018
  • Representanten gikk i dette møtet imot sitt eget partiprogram i en avstemming om deponi på Raudsand
  • Få dager senere er vedkommende hentet inn av nominasjonskomiteen til Høyre sin valgliste i Molde
  • Molde Høyre gir med dette et viktig signal om hvor de står i forhold til bygging av giftdeponiet på Raudsand.
  • Raudsand blir en del av Molde kommune i 2020
  • Dagens ordførere i Molde og Nesset jobber for giftdeponiet

Ordførere i Nesset, Molde og Midsund

Det er behov for at Molde Høyre leser hva Miljødirektoratet uttaler: Miljødirektoratet: Deponi for uorganisk avfall – Raudsand uegnet