Rådmannen mener kommunen må være objektiv og sier nei til Oddekalv

Rådmannen i Nesset sier nei til å gi driftsstøtte til Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv.

Nesset: Stemningen var god da Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund og nessetordfører Rolf Jonas Hurlen møttes nylig i Nesset.                          Foto: Synnøve Harstad.           (Foto: Privat)
Nesset: Stemningen var god da Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund og nessetordfører Rolf Jonas Hurlen møttes nylig i Nesset. Foto: Synnøve Harstad.  FOTO: PRIVAT

……………………………………………………………..

Ikke naturlig

Rådmannen mener det ikke vil være naturlig at Nesset kommune som offentlig instans å inngår som medlem i gruppa.

«Her må Nesset kommune være bevisst den myndighet og rolle som kommunen er tillagt i lov om regelverk. Ønsker kontroll- og ressursgruppa et møte med kommunen for informasjonsutveksling mener rådmannen at det er ingen ting til hinder for et slikt møte.»

Når det gjelder søknad om driftsstøtte mener rådmannen at det ikke vil være riktig av kommunen å gi en slik støtte. Dette med tanke på den objektive og nøytrale rollen en kommune skal ha.

https://www.driva.no/nyheter/2018/12/03/R%C3%A5dmannen-mener-kommunen-m%C3%A5-v%C3%A6re-objektiv-og-sier-nei-til-Oddekalv-17992115.ece