Hurlen: – Dersom arbeidet i gruppa kan bidra til bedre opplysning og dempe uro og konfliktnivå, er det positivt

– Det er veldig bra om ei arbeidsgruppe bestående av personer fra berørte kommuner og Miljøvernforbundet går sammen om å få fortgang i oppryddingen av eksisterende deponi på Raudsand.

Det sier nessetordfører Rolf Jonas Hurlen og nestleder i organisasjonen «Giftfritt Nesset», Stig O. Jacobsen.

Lanserte ideen

Bakgrunnen er mandagens besøk av leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. I forkant av mandagskveldens møte i Sunndal kulturhus, hadde Oddekalv et møte med ordfører Hurlen. Der lanserte han ideen om å opprette ei arbeidsgruppe bestående av engasjerte personer fra berørte kommuner. Oddekalv sier til Driva at han ønsker ei gruppe bestående av 10 personer som skal bidra til å skape åpenhet og tillit mellom Bergmesteren AS, lokalbefolkningen i området og kommunene.

– Vi har lyktes med likende opplegg andre steder i landet. Skal man lykkes er det viktig å skape tillit. Fem av medlemmene skal bestå av fagfolk fra Miljøvernforbundet. Vi regner med å komme i gang raskt og kommer til å offentliggjøre hvem som blir med i gruppa i løpet av få dager.

………………………………………………………………

https://www.driva.no/nyheter/2018/11/21/Hurlen-Dersom-arbeidet-i-gruppa-kan-bidra-til-bedre-opplysning-og-dempe-uro-og-konfliktniv%C3%A5-er-det-positivt-17921621.ece