Reiselivet sier nei til giftdeponi på Raudsand

Trussel og omdømmeutfordringer for naturbaserte næringer

Reiselivsnæringen og de marine næringer er framhevet som særdeles viktige framtidsnæringer for Norge. Ikke minst for distrikts-Norge. Disse næringene baserer seg på fornybare ressurser og vil være bærebjelker for vår velferd i et evighetsperspektiv hvis vi er føre var i forvaltningen av naturen og naturressursene.

Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer i Tingvollfjorden, Sunndalsfjorden og flere andre fjorder rundt. En slik etablering vil true naturmangfoldet, og deponiplanene blir møtt med bred og kraftig motstand fra dette hold. Vi er derfor glad for at Miljødirektoratet viser tommelen ned.

Hvem blir berørt?

Negative konsekvenser ved en hendelse ved et deponi for farlig avfall, og hendelser knyttet til transporten til et slikt deponi, gjør at kommunene Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll og Sunndal – alle unntatt vertskommunen Nesset – har uttrykt klar motstand mot deponiplanene. Det innebærer at alle disse kommunene fra innerst i Sunndalsfjorden og ut i havet ved Hustadvika, med til sammen 48000 innbyggere, oppfatter betydelige negative konsekvenser av en etablering. Det er det god grunn til.

Vertskommunen Nesset, med sine 3000 innbyggere, har en meget kort grenselinje til fjorden sammenlignet med nabokommunene. Det er verd å merke seg at nabokommunene vil bli langt sterkere rammet enn vertskommunen!

………………………………………………………

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/reiseliv/reiselivet-sier-nei-til-giftdeponi-pa-raudsand/o/5-5-131400

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2018/11/03/Reiselivet-sier-nei-til-gift-deponi-p%C3%A5-Raudsand-17813057.ece

https://www.driva.no/meninger/2018/11/04/Reiselivet-sier-nei-til-giftdeponi-på-Raudsand-17816412.ece