Merkelig av Miljødirektoratet

– Det er en utrolig merkelig framgangsmåte av Miljødirektoratet å anbefale Brevik før konsekvensutredningen har startet, sier Harald Storvik.

Den daglige lederen hos Bergmesteren Raudsand AS mener det er fornuftig å konsekvensutrede også i Brevik for å finne det beste alternativet.

– Vi har ikke noe forhold til det. Men det er utrolig å gå inn for Brevik med de protester det medfører fra folk og kommune der, for så å sette i gang en konsekvensutredning etterpå, sier Harald Storvik.

Anbefalte først

I 2015 ble et forsøk på å etablere deponi for farlig avfall i Brevik stanset av Porsgrunn kommune. Det gjorde at Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere lokaliteter når anlegget på Langøya er fullt i 2022.

I mai i år skrev Miljødirektoratet:

«Med faktagrunnlaget vi har skaffet oss i dag, framstår Dalen gruver i Brevik som den beste kandidaten.»

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro avsluttet da med:

«Konklusjonen vår er at Dalen i Brevik utpeker seg særlig fordi gruvene har et betydelig større volum og dermed lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår.»

………………………………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2018/07/21/%E2%80%93-Merkelig-av-Milj%C3%B8direktoratet-17165641.ece