Ordføreren i Porsgrunn feilinformerer

Ordføreren i Porsgrunn kommune kom med feil informasjon i Dagsnytt 18 på NRK  tirsdag 17. juli. I Dagsnytt 18 uttalte han at på Raudsand er det «bedriften selv som eier området». Det er ikke bra at det spres feilformasjon og tidligere har vi sett ordføreren  jobbe aktivt for å få deponiet til Raudsand. Vi har full forståelse for at ordføreren jobber for å unngå deponiet, men er forundret over at at han vil legge det til Raudsand.

Storparten av området er eid av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. På kartet vises eiendommen til Staten.

kart staten v nfd
Oversikt over statens eiendommer på Raudsand. Området i midten er eiendommen til Bergmesteren Raudsand / Veidekke. Kilde: Kartverket

Det er Staten som eier en stor del av området som er tiltenkt giftdeponiet. Bergmesteren Raudsand / Veidekke eier området som er omsluttet av statens eiendom. Veidekke eier også noen områder i nærheten. Mye av tidligere deponi og forurensning er på Statens eiendom.

Staten MÅ rydde opp NÅ.