Vil utrede Brevik

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det blir konsekvensutredning av et mulig deponi for uorganisk avfall i Brevik i Telemark. Porsgrunn kommune ønsket ikke en utredning, men departementet har nå tatt over. – Dette gir ingen konsekvenser for planene om deponi i Nesset, der kommunen selv har satt i gang dette arbeidet, opplyser departementet til NRK. De kan ikke si når det blir avgjort hvor deponiet skal være.

https://www.nrk.no/mr/vil-utrede-brevik-1.14125117