Rens, ikke deponer

Utdrag fra artikkel i avisa Varden

………………………………..

Mangler svar på syra

Varden sendte noen spørsmål på mail til administrerende direktør Jan Klauset i Kronos Titan AS.
– NOAH ønsker å lage et deponi i Norcems gruver i Brevik, parallelt med det ønsker Bergmesteren Raudsand å lage et på Møre. Dere har uttalt at det siste alternativet er uaktuelt for dere, hvorfor er det det?
– Jeg viser til vårt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet om forslaget til planprogram for mulig deponi i Brevik. «Alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt, faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet.»
– Bergmesteren Raudsand skal ha uttalt at de vil tilby samme pris som NOAH, så det økonomiske er vel ikke et argument?
– Det verserer opplysninger i media om dette, men vår vurdering rundt Raudsand og økonomi er fortsatt den samme som i vårt høringsinnspill.
– Søsterbedriftene deres i Tyskland renser syra, hvorfor gjør ikke Kronos Titan i Fredrikstad det samme? Dere fikk et rekordoverskudd med 130 millioner kroner før skatt, med tanke på dette resultatet samt at Enova og Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger, vurderer dere å investere i renseteknologi?
– Vi arbeider med informasjonsmateriell som gir svar på dine spørsmål vedrørende syre.Vi kommer tilbake med informasjon når det er klart, svarer Klauset.