Frakt av syre fra Fredrikstad

I en serie artikler ser vi på økonomien i prosjektet.

Bedriften med størst behov for å kvitte seg med avfallet er Kronos Titan i Fredrikstad. De har et behov for å levere omtrent 250 000 tonn syre årlig. I ett høringssvar i forbindelse med planprogrammet for deponi for farlig avfall i Brevik  skriver de:

«Transportkostnader og behandlingskostnader må forventes å ligge på et fornuftig nivå. Vi må ha sikkerhet for at den valgte behandlingsløsningen har kapasitet og er økonomisk levedyktig i minimum et 15 års perspektiv. Disse vurderingene gjør at alternativet Raudsand der avfallssyren skal transporteres 1100 kilometer med tankbåt faller ut allerede på transportkostnadene. Høye drifts- og investeringskostnader i dette alternative prosjektet gir etter vår oppfatning ytterligere usikkerhet.»

Stena Recycling vil betale for båttransporten til Raudsand. Dette blir uttalt i en artikkel i Romsdals Budstikke. Når prosjektet skal betale for denne frakten må utgiften dekkes. Dette vil utgjøre en betydelig utgiftspost og det må finnes andre områder som må beskjæres. Vi er sikker på at det er miljøet som må betale mest.

http://www.rbnett.no/nyheter/2018/03/27/Kronos-nei-til-Raudsand-16377730.ece