Behandlingsprosessen

I en serie artikler ser vi på økonomien i prosjektet.

Et av de mange usikkerhetsmomentene er Halosep-prosessen. Prosessen er på forsøksstadiet og forsøket er støttet av EU for å minske transport av farlig avfall.

Harald Storvik uttaler i en kommentar at «å behandle flygeaske på forbrenningsanleggene ikke er kommersielt holdbart». Dette er et forsøk som Stena får støtte fra EU på ca 22 millioner kroner og går fram til utgangen av 2019. Det er oppsiktsvekkende at det allerede nå konkluderes med at halosep-prosessen ikke er kommersielt holdbar.halosep-storvik

Å frakte flygeasken over lang avstand har også kostnad. Hvor store volum som må til for at det skal være kommersielt holdbart sier ikke konsekvensutredningen eller Storvik noe om.

Vi er sikker på at det er miljøet som må betale mest.