Protestliste mot deponering i Bergmesteren

Allerede i 2003 var det protester mot deponering av farlig avfall på i Bergmesteren på Raudsand. Protestene var mot Statens Forurensningstilsyns avgjørelse om tillatelse til ytterligere deponering av farlig avfall i Bergmesteren på Raudsand. Protestlisten er datert 29. januar 2003. Statens Forurensningstilsyns tilsvarer Miljødirektoratet i dag.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Totalt var det 120 underskrifter på de 5 sidene. Protestliste-dokumentet er funnet i et arkiv.