Stena Recycling og Raudsand

Stena Recycling er en samarbeidspartner sammen med Veidekke.  Ved fremleggelsen av KU i Eidsvåg var Geir A. Sørensen oppgitt som spesialrådgiver i Stena Recycling. Sørensen er ikke ansatt i Stena Recycling, men innleid som konsulent. Han er partner i firmaet Mepex Consult. På grunn av at Stena Recycling mangler kompetanse innenfor fagfeltet leier de inn en konsulent.

Sørensen er forøvrig forfatter av flere dokument for Miljødirektoratet. Et av disse er dokumentet «Framtidige mengder uorganisk farlig avfall» som er et av grunnlagsdokumentet til konsekvensutredningen. Sørensen har tidligere jobbet for Veidekke.

geirasørensen
Fra hjemmesiden til Mepex Consult

Teknisk Ukeblad skriver i en artikkel at Geir Allum Sørensen jobber i avfallshåndteringsselskapet Mepex og er leid ut til Stena som kjemiansvarlig i Raudsandprosjektet. Stena Recycling i Norge har ikke kompetanse på behandling av uorganisk farlig avfall. Når de i tillegg må leie inn en konsulent med begrenset erfaring på fagfeltet er vi enig med Bellona som skriver «Driver av Raudsand fremstår for Bellona som uprofesjonell» og «fremstår som direkte useriøst med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader»