Stena recycling med svært alvorlig avvik

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte en inspeksjon i 2016 av Stena recycling AS i Kristiansand. Inspeksjonen ble gjennomført etter melding om spesielle hendelser og tips om ulovlig farlig avfallsaktivitet. Fylkesmannen ville kontrollere om forurensningsloven ble overholdt.

_JJB1260 as Smart Object-1

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fant to avvik:
Avvik 1: Stena recycling AS sin håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
Avvik 2: Stena recycling AS har mangelfull internkontroll.
Et avvik er definert som «Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov»
Fylkesmannen ser svært alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i forbindelse med håndteringen av farlig avfall. Det er alvorlig at virksomheten har levert farlig avfall til anlegg som ikke har tillatelse til å ta det imot.
Vi har tidligere omtalt at Stena Recycling på Ausenfjellet fikk varsel om stenging etter lagring av flere typer avfall på uforsvarlig vis:
Disse avvikene viser at selskapet ikke etterlever lover og regler for avfallshåndtering og ved en utbygging på Raudsand vil medføre fare for nye feil.
Kilder: