– Nesset kommune setter 700 arbeidsplasser i Fredrikstad i fare

Ved å anbefale ett deponi For Bergmesteren Raudsand/Veidekke til Raudsand vil Nesset kommune sette 700 arbeidsplasser i Fredrikstad i fare.

Fredrikstad, Norway

Urealistisk å frakte tynnsyra til Møre og Romsdal

– Dette er bare tragisk, uttaler hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijarvi i LOs Industri Energi-forening i Kronos Titan i Fredrikstad.

– For oss er ikke Raudsand i Møre og Romsdal forsvarlig i det hele tatt. Vi får ikke det til med de rammebetingelsene vi har. Det er dette som setter arbeidsplassene våre i fare.

Kronos Titan anser ikke Raudsand som et alternativ for deponi som de teknisk og økonomisk sett kan bli med på. Raudsand i Møre og Romsdal blir for langt unna, mener  produksjonsleder Jan Klauset ved Kronos Titan.

Alternativet er nøytralisering på stedet

Kronos Titans administrerende direktør Per Thoen har luftet tanken om å se på om den kvarte millionen tonn med tynnsyre som Kronos Titan deponerer hvert år kan nøytraliseres på stedet, og dermed ikke trenger å deponeres. Men det blir dyrere, sier Thoen.

Nei til giftdeponi på Raudsand mener at en må se på mulighetene for å redusere behovet for deponering ved å nøytralisere tynnsyre på stedet. Det vil uten tvil være den mest fremtidsrettede løsningen. Faren som er forbundet med å frakte syren over 1000 km er en ikke akseptabel risiko.

I forbindelse med fremleggelsen av konsekvensutredning (KU) og ROS-analyse for utbygging på Raudsand er utfordringene med syren fra Kronos Titan nesten ikke behandlet noe som medfører at utredningene har liten eller ingen verdi.

Uttalelsene fra Kronos Titan finnes i artikler i VG og NRK.