Deponiplanene på Raudsand er ulovlige

Av Hilde Falch-Krokå

 

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/deponiplanene-pa-raudsand-er-ulovlige/o/5-5-97877