Import av flygeaske del 2

Oppfølging av vår artikkel fra i sommer om at «Deponi for uorganisk avfall på Raudsand vil dermed ikke være en løsning for flygeaske fra Danmark og Sverige.»

Dokumentene som er lagt fram i forbindelse med konsekvensutredningen (KU) bekrefter dette. Dokumentet som beskriver dette er fra Sweco. Notatet beskriver det som mindre sannsynlig at prosessen vil få samme godkjenning som prosessen på referanseanlegget (NOAH på Langøya). De nevner også usikkerheten om godkjennelse for prosessen i forbindelse med at det på Raudsand er nye fjellhaller som som skal brukes.

Dette er noe som Miljødirektoratet har påpekt og problematisert gjentatte ganger, og det er useriøst at KU ikke behandler dette grundigere. De har heller ikke vært i kontakt med Miljøstyrelsen i Danmark eller Naturvårdsverket i Sverige, og de har heller ikke hentet inn en uttale fra Miljødirektoratet som avgjør import til Norge.

Det kan konkluderes med at import av flygeaske ikke vil godkjennes for deponi på Raudsand, ihvertfall ikke uten syre fra Kronos Titan.

Kilde:  Sweco 30.06.2017 Vurdering av R-status for avfallsbehandling

sweco
Sweco 30.6.2017 – Betraktninger rundt R-status for avfallsbehandlingsanlegg