Internasjonale forpliktelser

«Norge har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser om å ta hånd om eget avfall, enten ved å bruke gjenvinning eller ved at avfallet er sikret en god nasjonal behandling.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Den internasjonale forpliktelsen er «å ta hånd om eget avfall», det er ikke en internasjonal forpliktelse om å importere eller eksportere avfall.

«Under en felles erklæring av miljøministrene fra de fem nordiske land (1994) kan behandlingskapasitet for farlig avfall i Norden utnyttes under ett. Dermed eksporterer Norge i dag mye organisk farlig avfall til Sverige, Finland og Danmark for destruksjon, mens Norge importerer betydelige mengder uorganisk farlig avfall fra de samme landene.»

Kilde: NGU 2015 – Vurdering av geologiske forhold

Det er en 23 år gammel erklæring om å se behandlingskapasitet for Norden under ett. Daværende miljøvernminister var Torbjørn Berntsen. Berntsen uttalte følgene til VG 6.9.2017:

«– Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen.»

Med andre ord er Raudsand i følge tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen dårlig egnet.