FrP i nye Molde: Nei til deponi av farlig avfall på Raudsand.

Etter flere presseoppslag vedrørende deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune, har mange politiske lokallag og andre gått ut og sagt klart NEI til at Bergmesteren får konsesjon for videreføring av lagring i deponiet.

Sylvi Listhaug har flere ganger uttalt i riksdekkende media og lokalpressen at Fremskrittspartiet går imot at et slikt deponi av farlig og giftig avfall skal kunne legges til Raudsand. FrP sine politikere i fylkesstyret, fylkesutvalg, Fylkesting og lokallag stiller seg bak et NEI til deponi på Raudsand.
……………………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/09/05/Samstemt-Frp-nei-til-deponi-15256771.ece

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/deponiet/frp-i-nye-molde-nei-til-deponi-av-farlig-avfall-pa-raudsand/o/5-5-89453