Vil diskutere eksplosjonsfare

Mellvin Steinsvoll (Ap) vil ha påstått eksplosjonsfare fra gruvene på Raudsand opp til diskusjon i kommunestyret.

I henvendelsen til ordfører Rolf Jonas Hurlen viser Steinsvoll til påstandene om eksplosjonsfare i og farlig utslipp fra den nedlagte gruva på Raudsand

«Den senere tid er det fremkommet sterke påstander om forholdene i den nedlagte gruva på Raudsand som kan bidra til uro både i nærmiljøet og områder rundt gruveområdet Med bakgrunn i det ansvar som påligger Nesset kommune i forbindelse med den sikkerhetsmessige beredskapen, er det av flere grunner nødvendig å sette saken på kartet i kommunale organer.
…………………………..

http://www.driva.no/nyheter/2017/08/28/Vil-diskutere-eksplosjonsfare-15218144.ece