– Storvik, du må høre på oss

………………..
– På tampen av et nesten fire timer langt møte fikk to ungdommelige røster slippe til. Amanda Grande Eikås og Lena Vassli har begge en drøm om å overta sine respektive heimgårder når de bli voksne. De var begge klare på at det betinger at de slipper å være naboer til et giftdeponi.

–Begge hadde en klar oppfordring til daglig leder Harald Storvik i Bergmestreren AS om å høre på ungdommen.

– Vi mener sunn og rein natur er langt viktigere enn penger. Vi vil beholde reint vann og frisk luft. Vi vet ikke hva som kan skje om det anlegges et deponi på Raudsand. Vi frykter det kan skje en eksplosjon. Hva med næringene i fjorden. Framtida vår er ikke til salgs. Ingen vil overta en gård som er nabo til et giftdeponi.

– Storvik, hør på oss. Dette blir ikke bra verken for kommune, fylket eller oss ungdommer. Vi må absolutt si nei, sa de to i sluttappelen.
……………………….
(pluss-artikkel)

http://www.driva.no/_incoming/2017/05/31/%E2%80%93-Storvik-du-m%C3%A5-h%C3%B8re-p%C3%A5-oss-14803257.ece

Motstandere: Jonny Meland, Kristin Sørheim, Asbjørn Næverli, Olbjørn Kvernberg og Erik Langset er alle medlemmer i organisasjonen