Trues med stenging etter flere års forurensing

Bergmesteren har nylig opplyst i media at de har inngått avtale med Stena Recycling som er eid av det svenske konsernet Stena Metal. Stena Recycling på Ausenfjellet i Sørum har lagret flere typer avfall på uforsvarlig vis ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus og truer med stans av anlegget.

En artikkel fra nrk.no 28. mars 2017 beskriver forholdene ved anlegget:

Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall.

Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.

– Dette er alvorlige miljøgifter som ikke skal være ute i naturen. Vi forventer at man stanser disse utslippene. Dette har Stena ikke fulgt opp, men utsatt, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.
………………………………………….
Her er hele NRK artikkelen:
https://www.nrk.no/…/trues-med-stenging-etter-flere-ars-for…

Artikkel i Romerikes Blad:
https://www.rb.no/…/trues-med-stenging-ma-sta…/s/5-43-468390

Her er brevet fra Fylkesmannen
https://www.fylkesmannen.no/…/Stena%20Recycling%20AS%20-%20…