Nesset … Kommunen som ber om å bli Norges giftkommune!

……………..
Vi har allerede hørt hvordan oppdrettsnæringen antyder at de må flytte ut av Sunndalsfjorden; en nasjonal laksefjord. Hva med de som ellers produserer mat eller drikke? Er reiselivet på Vestlandet klar over hva som skjer? Hva gjør dette med omdømmet til reiselivssatsingen? Kan virkelig en kommune påføre en hel landsdel et så stort handicap med hensyn til å utvikle et bærekraftig og grønt næringsliv?

…………………………….

http://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2017/04/27/Nesset-…-Kommunen-som-ber-om-%C3%A5-bli-Norges-giftkommune-14650596.ece

http://www.driva.no/nyheter/2017/04/27/Kan-knapt-tro-det-er-sant-14651079.ece

Stein Brubæk, leder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag