Kommentar fra Steinar Hasselø

Kommentar fra Steinar Hasselø på  facebook siden:

Kampen om hvem som skal (unngå å) få giftdeponiet handler vel om å selge den beste historia, ser det ut til. Når motstanderne i Brevik får fram historier som at dette er en kamp mellom en bekymra 11-åring og storkapitalisten Gjelsten som vil tjene seg steinrik på å lagre farlig avfall midt i et boligområde, er det vanskelig for Erna å ikke gripe sjansen nå i et valgår. Dessuten er det en «vinn-vinn» for henne, for hun hun vinner mange høyrestemmer i Brevik og kanskje noen i Nesset – trolig med unntak for de som bor på Rausand.

Og når det klekkes ut konspirasjonsteorier i Kristiansund, der for øvrig utbygger Bergmester er heimehørende, vil de som tjener på dette, gjerne holde disse varme – for å få diskusjonen over på et sidespor; ikke OM det skal bygges, men hvem som tjener på det.

Men sjøl om man holder seg til fakta, er det tilstrekkelig å vurdere ei slik sak bare ut fra det?

For å ta et tankeeksperiment: Det har for eksempel vært medieoppslag nå og da om giftnivået i oppdrettslaks (og for så vidt annen mat, men akkurat havbruksnæringa er en kjempeviktig eksportnæring). Slike oppslag vil også helt sikkert komme i framtida. Hva skjer om et tysk fjernsynsteam, som følger opp denne saka, reiser til Ormsetstranda, filmer mærene der og filmer over mot giftdeponiet på Rausand? Et slikt innslag på riksdekkende tysk fjernsyn vil mest sannsynlig føre til massiv nedgang av lakseeksporten og til store milliardtap – og sikkert færre arbeidsplasser på Tingvoll og andre steder. Det er denne slags omdømmerisikoer Nesset kommune påfører sine nabokommuner.

Men hvorfor står det mellom Brevik og Rausand? De kom til kvalifiseringa ved at det har vært gruvevirksomhet der. Men gruvene på Rausand skal ikke brukes, så det kan ikke være relevant. Så hvorfor er ikke enhver berghammer i Norge vurdert? Øystein Folden har tidligere skrevet, om jeg ikke tar feil, at bergarter lengre sør i landet er tryggere enn det som finnes her. Skal man sprenge seg inn i berget, kan det like gjerne gjøres på bergrabber langt vekk fra folk. Du trenger omtrent bare en veg, kanskje et kaianlegg og rett bergsort. Og du kan bygge mye av veger og kaier på «ødeland» i Agder eller Rogaland og likevel – på sikt – tjene stort på sparte transportutgifter helt opp til Rausand.

Så derfor; hadde det ikke vært mulig å stille spørsmål ved sjølve utgangspunktet; trenger dette å være en konkurranse mellom to tidligere gruvesamfunn, da det i alle fall for Rausands del ikke er vesentlig at det er gruver der fra før? Er det kanskje mulig å få til en allianse med motstanderne i Brevik og få fram at INGEN av plassene er den beste løsninga – og at andre områder heller må vurderes?