Kort presisering – svar til Harald Storvik

………….
Det er interessant – og et tankekors – at på alle de andre 11 lokalitetene som har vært vurdert, også lokaliteter som geologisk og logistisk er bedre egna, har motstanden mot planene vært så sterk at planene er forlatt, selv om de kunne gi arbeidsplasser.
…………….

https://www.auraavis.no/…/jeg-velger-meg-et-gif…/o/5-5-73920