Jacobsen reagerer kraftig

……..
Det blir gitt inntrykk av det lokalt ikke er motstand mot å legge deponiet til Raudsand. Alternativet blir solgt inn med «ingen motstand». Personlig opplever jeg nå at stadig flere er i ferd med å våkne og engasjere seg. Og vi i aksjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» skal gjøre det helt klart for politikere og myndigheter at det finnes motstand.

– Men er det ikke fornuftig å vente på konsekvensutredningen?

– Utredningen er bestilt og betalt av Bergmesteren. Vi vil ta en kritisk gjennomgang når den kommer. Ved å vente risikerer vi også at brikkene sakte sklir på plass, siden det er «stille» her, og mye motstand i Brevik.

Jacobsen poengterer for øvrig at aksjonen ikke ønsker at deponiet skal legges i Brevik.
………….
(plussartikkel)

http://www.rbnett.no/pluss/2017/04/22/%E2%80%93-Jeg-er-ikke-Gjelstens-l%C3%B8pegutt-14625297.ece