– Fjellet er ikke tett

……..
Nesset er den eneste kommunen i Norge som vil ha dette. Det er en grunn til at Breivika sier nei. Det snakkes om arbeidsplasser i Nesset, men det er nok bare i begynnelsen for å drive ut rommet der avfallet skal lagres. Det laveste anbudet vinner og dette trenger ikke være folk i Nesset, men entreprenører fra andre steder som får. Etter min mening er dette en for dyr arbeidsplass.

Toven er også skeptisk til å frakte det farlige avfallet med skip, da han anser risikoen for lekkasje som stor, og han stiller spørsmål ved hvorfor det skal fraktes så langt.

http://www.driva.no/nyheter/2017/03/27/%E2%80%93-Fjellet-er-ikke-tett-14508551.ece

Skeptisk: Nils Toven jobbet i gruva på Raudsand i 30 år. Han er sikker i sin sak på at fjellet ikke er tett.
            (Foto: Elin Høstmark)