Dropper Brevik om Nesset er egnet

Dersom det viser seg at Nesset er egnet som sted for framtidig deponi for farlig avfall, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik.

Dette sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding lagt ut på regjeringens nettsider mandag 12. desember. Pressemeldingen ble publisert etter at delegasjonene fra Porsgrunn og Nesset kommuner hadde hatt møte med statsråden i Oslo. Porsgrunnsordfører Robin Kåss var overrasket og skuffet over å få vite at Vidar Helgesen har besluttet at alternativet med et deponi i Brevik skal ha en statlig konsekvensutredning.

«Klima- og miljødepartementet vil at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes. Departementet vil samtidig følge det pågående arbeidet med en konsekvensutredning av deponi i Nesset kommune», heter det i pressemeldingen.

Vidar Helgesen ga i møtet signaler om videre prosess. Han sa at samtidig som han vil følge planarbeidet i Nesset tett, ønsker han parallelt å få fram mer kunnskap om et eventuelt deponi i Brevik i Porsgrunn.

«Dersom det viser seg at Nesset er egnet og at planene her vil kunne dekke de nasjonale behovene, vil det ikke være behov for videre statlig involvering i Brevik», poengterer Vidar Helgesen i pressemeldingen.

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/deponi/dropper-brevik-om-nesset-er-egnet/s/5-40-135006