Raudsand blir lager for forurenset masse

Forurenset gravemasse fraktes fra storbyene til deponi i de nedlagte gruvene på Raudsand.

Graves det ut masse i bysentrum i Bergen, er det stor sannsynlighet for at forurenset gravemasse fraktes med båt til Raudsand og legges i deponi i fjellet Bergmesteren.

De gamle dagbruddene på fjellet Bergmesteren i Raudsand skal fylles med forurenset masse. Grus, sand, betong og annen masse som er forurenset av maling eller tungmetaller, kommer fra storbyene med båt til Raudsand. Der transporteres massene opp i fjellet Bergmesteren og deponeres.

Skipes til Raudsand

Det er selskapet Bergmesteren Raudsand AS som tar imot og håndterer de forurensa massene og deponerer dem.

– I første kvartal i år har vi kjørt inn cirka 10.000 tonn masser og lagt i de gamle dagbruddene i Bergmesteren. I løpet av året håper vi å få inn minst 40.000 tonn til, opplyser Harald Storvik i selskapet Bergmesteren Raudsand AS til Romsdals Budstikke.

– Hva slags masser er det snakk om?

– Stort sett er dette gravemasser fra byene Bergen, Trondheim og Stavanger, samt en del knust betong. Vi tester ut at tungmetaller ikke lekker ned i grunnen. Behovet for å deponere forurensa masser på et sted der man har kontroll på massene, er stort, forteller Storvik.

I dagbruddet i fjellet Bergmesteren på Raudsand er det fra tidligere metallvirksomhet på Raudsand lagret et stort antall såkalte big bags med spesialavfall. Massene som selskapet Bergmesteren Raudsand AS tar imot, brukes som dekke over det gamle spesialavfallet.

Utviklingsmuligheter

Selskapet har planer om å utvikle deponi i flere etapper.

– Når det første dagdeponiet er fullt i løpet av 2017, ønsker vi å arrondere (avrunde et areal, red.anm.) et område der staten eier halve området. Får vi til dette, vil det være plass til millioner av tonn gravemasse og annen masse som kan legges i dagbruddet. Det er også mulig å utvide til et tredje deponi, forklarer Harald Storvik.

Han viser til at øverst i fjellet Bergmesteren eier staten halve området. Der ligger det også mengder big bags med avfall, men staten har ikke gjort noe for å rydde opp på sitt område.

Strøsand fra byene

Til Raudsand kommer også sand og grus som har vært brukt til å strø fortau og gater i byene.

– Koster man gatene etter vinteren, samles det opp grus og småstein og støv – en form for avfall som må deponeres. Det er foreløpig ikke de store mengdene. Andre typer masse som må deponeres er masser fra opprydding ved skipsverft, forklarer Harald Storvik.

Ser store muligheter

Selskapet Bergmesteren Raudsand AS ser store muligheter for mottak av forurensa masser i åra framover, og deponering i dagbruddene.

Bergmesteren Raudsand AS eies av Envoilution AS med 50 prosent, Veidekke Industri med 25 prosent og Veidekke Entreprenør med 25 prosent.

Envoilution AS eies av Storvik AS, Ingleside Services AS og Jmp Services AS.

https://www.rbnett.no/pluss/2016/05/03/Raudsand-blir-lager-for-forurenset-masse-12687742.ece